Informácie o verejných projekciách DVD

V prípade zájmu o verejné projekcie z DVD v priestoroch kín, kinokaviarní, klubov, hotelov a pod. prosím vyplňte objednávkový formulár a zašlite ho na emailovú adresu frantova@magicbox.sk. Na základe objednávky Vám zašleme cenovú ponuku. Po schválení cien, Vám podľa objednávkového formulára vystavíme faktúru a zašleme DVD. Po odpremietaní filmu je povinné nosič zaslať na adresu Magic Box Slovakia, s. r. o., Trenčianska 47, 821 09 Bratislava

E-mailový kontakt: biscova@magicbox.sk