Kontaktujte nás

Fakturačné údaje

Magic Box Slovakia, s.r.o.
Trenčianska 47
821 09 Bratislava

IČO: 35 832 550
DIČ: 2020286708
IČ DPH: SK2020286708
Bankové spojenie: 7020 161 03/7500, IBAN SK6575000000000702016103

Zapísaná v Obchodnom registri v odd. Sro vo vložke 26169/B Okresný súd Bratislava III.

Adresa kancelárie

Trenčianska 47
821 09 Bratislava

Pondelok – piatok
08:00 – 16:00

Adresa korešpondencie

Magic Box Slovakia, s.r.o.
Trenčianska 47
821 09 Bratislava

Konateľ spoločnosti

Ľuba Féglová
feglova@magicbox.sk

Verejné projekcie

Viera Biščová
biscova@magicbox.sk
+421 915 394 753

DVD distribúcia

Denisa Sojáková
sojakova@magicbox.sk
02/5465 0274

Sklad

Marián Cích
cich@magicbox.sk

Kino distribúcia

marketing@magicbox.sk