Kontaktujte nás

Magic Box Slovakia, s.r.o.

Fakturačná adresa a sídlo firmy:

Magic Box Slovakia, s.r.o.
Trenčianska 47
821 09 Bratislava

IČO: 35 832 550
DIČ: 2020286708
IČ DPH: SK2020286708
Bankové spojenie : 7020 161 03/7500
Obchodný register v odd. Sro vo vložke 26169/B Okresný súd Bratislava I.